Pareto audit äri arendamisel

Pareto audit on (lihtsustatult öeldes) see kui sa küsid – miks ma mida teen.

See artikkel on kirjutatud eelkõige äri arendamise vaatenurgast kuid äriomanikel, juhtidel ja investoritel on äri eluga ajakasutuse poolest läbipõimunud.

Definitsioonid

Audit – süstemaatiline, dokumenteeritud ja objektiivne tõendusmaterjali kogumine ja hindamine, mille käigus uuritakse organisatsiooni, projekti, isikut, ettevõtet või toodet. Auditi eesmärk on teha kindlaks uuritava objekti vastavus nõutavatele kriteeriumidele – otstarbekus – kas ta teeb seda, mida peab tegema.
Pareto printsiip e 80/20 printsiip – üks põhjuslikkuse statistika seaduspärasusi, ütleb, et umbes 80% toimest tekib 20% põhjuste tõttu.
Pareto analüüs – Pareto printsiibile toetuv analüüsimetoodika nähtuste ja sündmuste (nt kasum, kahjum, käive) oluliste põhjuste väljaeraldamiseks ja reageerimismeetmete tähtsuse järgi asetamine.
Pareto-efektiivne jaotus – ressursside optimaalne kasutamine, mille puhul enim ressurssi saab kõige produktiivsem tegevus (ja seda me äri arendamisel tahamegi).
Suhteline tulu vs absoluutne tulu – kui kaks tegevust toovad meile sama tulemuse, eelistame seda mille peale kulus vähem aega ja ressurssi.

Pareto analüüsiga auditeerimisele peavad järgnema ka konkreetsed otsused ja nende täideviimine, sest analüüsist üksi on vähe kui sa selle põhjal midagi ette ei võta.

Pareto printsiip tabel
Pareto printsiip e 80/20 printsiip – 20% pingutusest toodab 80% tulemusest.

Kuidas teha Pareto auditit?

Ei, ära kujuta ette nädalatepikkust tööd suure paberikuhjaga ja suuri summasid audiitorfirmadele. Oma äri tunned sa ise kõige paremini ja saad vastavalt sellelesamale Pareto printsiibile teha auditi olulises osas ära 15-30 minutiga ja ühe lehe paberiga päikese käes peesitades. Kuidas?

Üks kõige produktiivsematest kirjanikest, investoritest ja ettevõtjatest, Timothy Ferriss, räägib järgnevas intervjuus, kuidas ta 2 korda kuus hindab oma tegemisi Pareto analüüsiga kolmes osas. Vaja leht paberit ja pastakas:

I osa
1) Mis on need 20% tegevustest ja inimestest, mis toovad 80% tulemustest ja positiivsetest emotsioonidest, mida ma tahan?
2) Mis on need 20% tegevustest ja inimestest, mis toovad 80% probleemidest ja negatiivsetest emotsioonidest ja kulutavad 80% minu ajast?

II osa
Saadud vastuste põhjal tee kaks loendit tegevustest:
1) “Teha”-loend: see tegu muudaks kõike.
2) “Mitte-teha”-loend: kui seda mitte teha, muudaks kõike.
Nendest kahest listist too välja 1-2 tegevust, mis tooksid kõige suuremad muutused.

III osa
 Hirmude selgitamine (fear-setting) osa.
Küsi – miks sa ei ole teinud või lõpetanud tegemast eelmises loendis olevat 1-2 tegevust? Mida sa nende puhul täpselt kardad?
Esimesse tulpa kirjuta täpselt välja kõige suuremad hirmud selle tegevusega.
Teise tulpa, mida teha et minimeerida nende tõekssaamise tõenäosust.
Kolmandasse tulpa, kuidas saada tagasi rajale kui need hirmud realiseeruvad.
Nõnda oma hirme analüüsides konkreetsete 1-2 tegevuse puhul saad täpsemalt aru millega sa üldse riskid. Risk on Tim’i mõistes pöördumatu negatiivse tulemuse võimalikkus (potential for irreversible negative outcome).

Tehes sellise kolmeosalise hindamise 2 korda kuus suudad hoida oma fookuse kõige olulisematel tegevustel äris (ja elus üldse).

***

Loe ka: Tim Ferriss “4-tunnine töönädal”

Neljatunnine töönädal – raamatusoovitus

Raamatusoovitus – Timothy Ferriss “Neljatunnine töönädal – kuidas lõpetada töötamine üheksast viieni, elada ükskõik kus ja saada rikkaks.

Raamat oli 7 aastat The New York Times’i enimmüüdud raamatute nimekirjas. Peabolema-raamat ettevõtjale. Sisuks produktiivsus, aja juhtimine, efektiivsus, mõttelaad, äri juhtimine, ettevõtlus, internetiturundus, info juhtimine.

raamat ari juhtimine ideed
Tim Ferris’e raamatud The 4-Hour Workweek, The 4-Hour Body, and The 4-Hour Chef on avaldatud rohkem kui 30 keeles.

Eestikeelses raamatus on 300 lk ja sisu jaotatud neljaks osaks
– D nagu defineerimine
– E nagu elimineerimine
– A nagu automatiseerimine
– L nagu liberaliseerimine.

Raamat on ühehooga loetav kuna peaaegu igal lehel on mingi mahlakas mõte, mis avab lugejale uusi vaatenurki tema tegevusele. See on aastast 2007, aga sisu on täiesti aktuaalne – me raiskame tohutult aega tegevusele, mis on mõttetu või töötab meile vastu (sh pärsib produktiivsust). Kujuta ette, et sul on võimalik vähendada oma nädalast tööaega 80% kui sa teed ainult tegevusi (20%), mis toovad sulle sisse 80% sinu tulust (Pareto printsiip e 80/20-printsiip).

Vana lühivideo raamatu sisust:

Veeb, blogi fourhourworkweek.com
Autor facebook.com/TimFerriss

4 põhjust, miks neljatunnine töönädal on müüt

Neljatunnine töönädal ongi “liiga hea, et olla tõsi”, leiab juhtimiskonsultant ja ettevõtja Steve Tobak. Ta kirjutab ajakirjale Inc. blogipostituses, et palju populaarust kogunud raamat “4-tunnine töönädal” ja selle ideoloogia on soovmõtlemine.

Ferriss reklaamib oma teost sõnadega: kuidas lõpetada töötamine üheksast viieni, elada ükskõik kus ja saada rikkaks? Kõlab ju hästi. Pidev tempo ja stress on kindlasti need, mis panevad paljudki meist unistama neljatunnisest töönädalast. Tobak toob välja neli põhjust, miks ta seda reaalseks ei pea.

“Saad vastavalt sellele, palju panustad. Inimestel on erinevad viisid efektiivsuseks ja targalt töötamiseks. Samas ei saa ükski neist füüsika- ja majandusseaduste vastu. Saad vastavalt panustamisele. Tööta nii targalt kui tahes, aga kuniks sa ei klooni end, pead sa siiski töö ise ära tegema. Ja seda palju, kui tahad palju tagasi saada. ”
Vaidlen vastu: enamlevinud vead aja ja ressurssi juhtimisel on inimestel samad.

“Neljatunnine töönädal on müüt. Ma ei tea ühtegi inimest – ettevõtjat, juhti, tegevjuhti, inseneri, väikeäriomanikku –, kes suudaks hea elu tagada vähem kui 40-50 töötunniga nädalas. Mitte ühtegi. Ja samas ei tea ma ka kedagi, kes oleks jõudnud kaugele, töötades vähem kui 50-60 tundi nädalas. Paljud neist töötasid palju rohkem. Tõsi, neljatunnine töönädal on olemas. Sellisel juhul saad dušši võtta õues, vihmaga.”
Väide neljatunnine töönädal ei ole reaalne, sest see on müüt, on vigane. Õige väide selle teksti järgi oleks midagi, et “tema ei tea kedagi, kes suudaks hea elu tagada vähem kui 40-50 töötunniga nädalas.” Tema ei tea ka ülejäänud 7 miljardit inimest.

“Edukad ei lõpeta. Tean sadu edukaid inimesi, kes töötasid end väga heale järjele. Ainult üks neist lõpetas ja läks varakult pensionile, ta oli nii 50. See tähendab, et ta rabas täiega 30 aastat enne troopikasse suundumist. Ülejäänud töötavad edasi või lõpetavad mõistlikul ajal. Miks? Äkki neile meeldib, mida nad teevad.”
Kui su töö on su hobi, siis sa ei tööta vaid naudid oma hobi ja elu. See pole enam sama.

“Ära tööta nii palju kui peaks, vaid nii palju kui vaja. Keskmiselt töötasin 40-60 tundi nädalas, lisaks loendamatud reisimisele kulutatud lennumiilid. Mõnel nädalal oli kergem, teisel jälle raskem. Üldiselt töötasin ma palju.
Järgisin seda filosoofiat ja saavutasin kõik eesmärgid – isiklikud ja ettevõtete, mille heaks töötasin, omad. Ja, mis kõige olulisem, ma nautisin seda.
10 aastat tagasi loobusin palgatööst ja alustasin oma asjaga. Üht tean ma kindlalt. Kui ma poleks suurfirmades palgatööl olnud, poleks mul oma klientide nõustamisest või firmade toimimisest nii palju aimu, kui mul täna on. Et see teadmine koguneks, kulus täpselt nii palju aega kui pidi kuluma.”
S.Tobak ei näe puud metsas. Raamat selgitab kuidas saada aega juurde mõttetute tegevuste arvelt ja olemasolevat ressurssi efektiivsemalt kasutada.
Tim Ferriss on edukam kui Steve Tobak. Kumba juttu sa 4-tunnise töönädala teooria kohta usud?

Loe ka “Fookus, pühendumus, planeerimine