Edu MITTE-saavutamise 31 põhjust

Edu mitte-saavutamise 31 põhjust elus ja ettevõtluses Napeoleon Hill’i bestsellerist “Kuidas rikkaks saada”:

 1. Pärilikult nõrgad võimed.
 2. Ebaselgelt defineeritud elueesmärk. Kui sul puudub keskne suunitlus või kindel siht, pole sul edu lootust.
 3. Puudub auahnus, et keskpärasusest kõrgemale tõusta.
 4. Ebapiisav haridus. Ainult teadmised ei tee edukaks, teadmiste järjekindel rakendamine teeb.
 5. Puudulik enesedistsipliin. Kui te iseennast ei alista, alistute iseendale.
 6. Kehv tervis. Paljud tervisehäirete põhjused on kõrvaldatavad, eelkõige:
  a) ebatervisliku toidu söömine
  b) negatiivne mõtlemine
  c) ülemäärane “truudus” seksile
  d) liikumisvaegus
  e) värske õhu puudujääk, mis on põhjustatud valest hingamisest
 7. Ümbruskonna halb mõju lapsepõlves.
 8. Kõhklemine. Enamik meist elab kesist elu, kuna ootame seda “õiget aega”, et hakata tegema seda, mis midagi väärt on.
 9. Püsivuse puudumine. Inimesele on kombeks kohe alla anda kui puututakse kokku esimeste takistustega.
 10. Oled negatiivne isik ja sellega tõukad teisi eemale.
 11. Kontrollimatu suguinstinkt.  Ülejäävat seksuaalenergiat saab suunata ka muuks otstarbeks.
 12. Kontrollimatu soov saada “midagi niisama”.
 13. Otsustusvõimetus. Harjuta ennast vastu võtma otsuseid väikestest suurteni ja seda võimalikult kiiresti.
 14. Kuus hirmu liiki. Vaesuse, kriitika, tervise pärast, armastuse kaotamise, vanaduse ja surma hirm.
 15. Halb elukaaslase valik. Sagedasemaid ebaedu põhjusi.
 16. Liigne ettevaatlikus. Inimene, kes millegagi ei riskeeri, peab tavaliselt leppima sellega mis teistest üle jääb.
 17. Halb äripartnerite valik.
 18. Ebausk ja eelarvamused. Hoia mõistus avatuna ja ära karda midagi.
 19. Sobimatu elukutse. Vali eriala, millele võid täielikult pühenduda.
 20. Hajaliolek. Kõigetegija teeb harva midagi hästi. Rakendage kogu jõud ühe eesmärgi saavutamiseks. 
 21. Raharaiskamine.
 22. Vähene entusiasm. Ilma selleta ei ole inimene veenev ja entusiasm on nakkav.
 23. Sallimatus. Kui olete uutele ideedele suletud, liigute harva paigalt.
 24. Ohjeldamatus. Mõõdutunde puudumine söömises, joomises või seksis on eriti kahjulik. Ükskõik mille liigtarvitamine ei tule edule kasuks.
 25. Suutmatus koostööd teha. See on võimalustest ilma jätnud rohkem inimesi kui ülejäänud põhjused kokku.
 26. Võim ilma isiklike pingutusteta. Ilma isiklike pingutusteta ja töötamiseta rikkaks saanud inimesed.
 27. Teadlik ebaausus.
 28. Egoism ja tühisus.
 29. Oletatakse, selle asemel et teada. Enamik inimesi on liiga ükskõiksed või laisad, et välja uurida täpseid fakte, millele tuginedes võiksid nad õigesti toimida. Oma tegevustes juhinduvad nad eelkõige oletustele rajatud tunnetest või hetkejäreldustest.
 30. Kapitali vähesus on levinud ebaedu põhjus ettevõtlusega alustajate puhul. Puudub reserv eksimuste ja mustade aegade üleelamiseks.
 31. Lisage need ebaedu põhjused, mida siinkohal ei nimetatud, aga mis teile teada on.

Raamat “Kuidas rikkaks saada

Loe ka: Eneseanalüüs – 62 küsimust

Pareto audit äri arendamisel

Pareto audit on (lihtsustatult öeldes) see kui sa küsid – miks ma mida teen.

See artikkel on kirjutatud eelkõige äri arendamise vaatenurgast kuid äriomanikel, juhtidel ja investoritel on äri eluga ajakasutuse poolest läbipõimunud.

Definitsioonid

Audit – süstemaatiline, dokumenteeritud ja objektiivne tõendusmaterjali kogumine ja hindamine, mille käigus uuritakse organisatsiooni, projekti, isikut, ettevõtet või toodet. Auditi eesmärk on teha kindlaks uuritava objekti vastavus nõutavatele kriteeriumidele – otstarbekus – kas ta teeb seda, mida peab tegema.
Pareto printsiip e 80/20 printsiip – üks põhjuslikkuse statistika seaduspärasusi, ütleb, et umbes 80% toimest tekib 20% põhjuste tõttu.
Pareto analüüs – Pareto printsiibile toetuv analüüsimetoodika nähtuste ja sündmuste (nt kasum, kahjum, käive) oluliste põhjuste väljaeraldamiseks ja reageerimismeetmete tähtsuse järgi asetamine.
Pareto-efektiivne jaotus – ressursside optimaalne kasutamine, mille puhul enim ressurssi saab kõige produktiivsem tegevus (ja seda me äri arendamisel tahamegi).
Suhteline tulu vs absoluutne tulu – kui kaks tegevust toovad meile sama tulemuse, eelistame seda mille peale kulus vähem aega ja ressurssi.

Pareto analüüsiga auditeerimisele peavad järgnema ka konkreetsed otsused ja nende täideviimine, sest analüüsist üksi on vähe kui sa selle põhjal midagi ette ei võta.

Pareto printsiip tabel
Pareto printsiip e 80/20 printsiip – 20% pingutusest toodab 80% tulemusest.

Kuidas teha Pareto auditit?

Ei, ära kujuta ette nädalatepikkust tööd suure paberikuhjaga ja suuri summasid audiitorfirmadele. Oma äri tunned sa ise kõige paremini ja saad vastavalt sellelesamale Pareto printsiibile teha auditi olulises osas ära 15-30 minutiga ja ühe lehe paberiga päikese käes peesitades. Kuidas?

Üks kõige produktiivsematest kirjanikest, investoritest ja ettevõtjatest, Timothy Ferriss, räägib järgnevas intervjuus, kuidas ta 2 korda kuus hindab oma tegemisi Pareto analüüsiga kolmes osas. Vaja leht paberit ja pastakas:

I osa
1) Mis on need 20% tegevustest ja inimestest, mis toovad 80% tulemustest ja positiivsetest emotsioonidest, mida ma tahan?
2) Mis on need 20% tegevustest ja inimestest, mis toovad 80% probleemidest ja negatiivsetest emotsioonidest ja kulutavad 80% minu ajast?

II osa
Saadud vastuste põhjal tee kaks loendit tegevustest:
1) “Teha”-loend: see tegu muudaks kõike.
2) “Mitte-teha”-loend: kui seda mitte teha, muudaks kõike.
Nendest kahest listist too välja 1-2 tegevust, mis tooksid kõige suuremad muutused.

III osa
 Hirmude selgitamine (fear-setting) osa.
Küsi – miks sa ei ole teinud või lõpetanud tegemast eelmises loendis olevat 1-2 tegevust? Mida sa nende puhul täpselt kardad?
Esimesse tulpa kirjuta täpselt välja kõige suuremad hirmud selle tegevusega.
Teise tulpa, mida teha et minimeerida nende tõekssaamise tõenäosust.
Kolmandasse tulpa, kuidas saada tagasi rajale kui need hirmud realiseeruvad.
Nõnda oma hirme analüüsides konkreetsete 1-2 tegevuse puhul saad täpsemalt aru millega sa üldse riskid. Risk on Tim’i mõistes pöördumatu negatiivse tulemuse võimalikkus (potential for irreversible negative outcome).

Tehes sellise kolmeosalise hindamise 2 korda kuus suudad hoida oma fookuse kõige olulisematel tegevustel äris (ja elus üldse).

***

Loe ka: Tim Ferriss “4-tunnine töönädal”