Juhtimise ja ettevõtluse alused

Kui me teame, palju ja mis on ühe masina kõik liikuvad osad, siis teame ka kui midagi on puudu.

Edasi on juhtimise raamatu ja ühe ettevõtluskoolituse sisu pikemalt lahti seletamata. Mida selle infoga teha? Peamiselt (alustavale ettevõtjale) – see annab ülevaate tähtsamatest osadest, millest ettevõtja tegevus koosneb – neid osasid, mille olemasolust ei teadnud, jääb vähemaks. Ja kui nendest midagi ajutiselt ignoreerida, siis vähemalt teadlikult.

Sisukord 

“Juhtimise alused” 2004, Ruth Alas, on nagu kooli õpik juhtimisest – teooria tasandil lahti seletatud üldised osad. Viimase 15 aasta jooksul on küll juhtimise alased teadmised arenenud, aga Eesti ülikoolides on Alase raamatud ikka veel osa juhtimise õpetustest. Aga nagu kooliski – vaadata, mis õpikus kirjas on, saada aru sellest – ja siis võrrelda reaalsusega. Sest enne tuleb baasteadmised selgeks teha, kui hakata ratast leiutama. 

1.Sissejuhatus juhtimisse. 
Organisatsioon. 
Juhtimise mõiste ja funktsioonid. 
Juhtide klassifikatsioon juhtimistasandite ja -valdkondade järgi. 
Juhtide põhilised rollid ja oskused. 
Organisatsioon ja juhtimine 21.sajandil. 
Lk 17. “Üha laiemalt levib arusaam, et juhtimine algab enesejuhtimisest ja alles seejärel saab juhtida teisi.
E-juhile vajalikud oskused. 
Juhtimisteooria areng. 

2.Juhtimine muutuvas keskkonnas. 
Organisatsiooni keskkond. 
Organisatsiooni keskkonda iseloomustavad tegurid. 
Juhtide eetiline ja sotsiaalne vastutus. 
Organisatsiooni kultuur. 
Rahvusvaheline juhtimine. 
Hofstede maailmakultuuri kaart. 

3.Planeerimine.
Planeerimise tasandid. 
Strateegiline planeerimine. 
Taktikaline planeerimine.
Operatiivne planeerimine. 
Strateegiline juhtimine. 
Juhtimine eesmärgi kaudu (JEK). 
Otsustamine ja otsuste liigid. 

4.Organiseerimine. 
Organisatsioonide kavandamise põhimõtted. 
Organisatsiooni struktuuri loomine. 
Infovahetus. 
Personalijuhtimine.  

5.Eestvedamine ja motiveerimine. 
Eestvedamine. 
Isiksuseomaduste teooriad. 
Käitumisteooriad. 
Situatsioonilised teooriad. 
Võimu allikad. 
Juhtimisstiilid eesti ettevõtetes. 
Motivatsiooniteooriad. 
Grupid ja meeskonnad
Stressi põhjused organisatsioonis. 
Konfliktide reguleerimine. 
Muudatuste juhtimine. 

6.Kontroll. 
Kontrolli liigid. 
Kontrolli läbiviimine. 
Infosüsteemid. 

Ettevõtluse koolituse sisu

Siin on ühe ettevõtluskoolituse ülesehitus:

Disc mudel – suhtlemine erinevate inimtüüpidega.
Eneseanalüüs – miks ma mida teen?
Oma aja juhtimine.
Eesmärkide püstitamine SMART-kriteeriumi järgi.
Motivatsioon.

Äriidee vormistamine äriplaanina.
Kasumilävi.
Firma strateegia kujundamine – missioon, visioon, strateegilised eesmärgid, organisatsioonilised väärtused.

Majanduskeskonna analüüs.
Sihtturu analüüs, segmendid.
Konkurentsi analüüs.
SWOT analüüs.
Riskianalüüs.

Toote/teenuse määratlemine.
turundusmeetmed
hinnakujundus
konkurentsieelised
reklaam
suhtekorraldus
Müügisuhtlemine kliendiga.

Arvestuse alused – majandusarvestus, juhtimisarvestus
finantsanalüüs.
ettevõtlustoetused
Finantsarvestus
Raamatupidamine.
Aktiva, passiva, bilanss.
Finantsanalüüs.
Maksud.
Finantseerimisvõimalused – toetused.

***

Loe ka: Meeskonnatöö juhtimisest Jocko Willink
Elon Musk’ töö-eetika

***

Juhuse narrid. Nassim Taleb

“Juhuse narrid. Juhuse varjatud roll elus ja äris”, 2011, Nassim Nicholas Taleb.
 Taleb (PhD) on endine finantsturgude riskianalüütik ja ülikoolide õppejõud, kelle tööd on suunatud juhuslikkuse, tõenäosuse ja määramatuse uurimisele. Tema raamatut “Must Luik”(2007) on kirjeldatud kui üheks mõjusamaks raamatuks 12st alates Teisest Maailmasõjast. 
 Taleb ise ei pea ennast niivõrd ärimeheks kuivõrd juhuslikkuse epistemoloogiks. Taleb on olnud edukas 1987a finantskriisi ajal, Nasdaq 2000a languse ja 2007.a alanud masu ajal. 
 2011a oli ta Bloombergi maailmafinantside 50 mõjukama inimese seas. 

See on esimene raamat viiest, mille sari on nimega Incerto. 
“Juhuse narrid” 2001.
“Must Luik” 2007.
“Prokrustese voodi” 2010.
“Antifragile” 2012.
“Skin In The Game” 2018.

Saadavus raamatukogudes

Juhuse narrid. Sisu remarke

Lugemist on 258 lehekülge. [Sellise kirjas remargid on siinse blogi autori omad.]

1.osa: Soloni hoiatus.

Lk 12. “Muidugi soosib juhus neid, kes on end ette valmistanud.” 
[Võrdle: fortis Fortuna adiuvat.] 

“Selleks, et loteriil võita, tuleb minna ja osta endale pilet. Kuid kas see tähendab, et käik pileti järgi oli võidu põhjuseks? On selge, et oskused loevad, kuid äärmiselt juhuslikus keskkonnas loevad need palju vähem kui hambaarstiasjanduses.”

Lk 60. “Enamiku inimeste arvates käib tõenäosus tulevikus juhtuda võivate sündmuste, mitte minevikus täheldatud sündmuste kohta; juba toimunud sündmuse tõenäosus on 100%, s.t. tegu on faktiga.” [Taleb juhib selles peatükis tähelepanu vaatenurgale, et inimesed peaksid vahet tegema oma oskustega saavutatud edus ja juhusega saavutatud edus. 

Lk 131. “Ajalugu õpetab meile, et asjad mida pole kunagi juhtunud, ikkagi juhtuvad.”

Lk 138. Cygnus atratus. 
David Hume “Traktaat inimloomusest”: “Ükskõik kui suure hulga valgete luikede vaatlemine ei võimalda meil järeldada, et kõik luiged on valged, kuid üheainsa musta luige vaatlemisest piisab selle järelduse kummutamiseks.”

Lk 166-167 Taleb toob Monte Carlo meetodiga näite kuidas 10 000 investeerimise juhist on 5 aasta möödudes alles jäänud 313 juhti, kes said 5 aastat järjest raha juurde ja seda puhtalt vedamise (50:50) tulemusena. Ohu koht on see, et neid võidakse näha kui eksperte.  
[Kas sinu erialal võib ka sama nähtust esineda?]

Lk 180, “Juhuslike visete seeria ei pruugi anda juhuslikuna näivat rida.” 

Lk 10. “Kui jätta kõrvale õpikud ja kasiinod, ei kujuta tõenäousus endast peaaegu kunagi matemaatilist probleemi või kaelamurdvat ülesannet. Emake loodus ei ütle meile, mitu välja on ruletilaual, samuti ei sea ta meie ette niisuguseid ülesandeid, nagu on õpikutes … “Tegelikus maailmas tuleb ära arvata pigem probleem kui lahendus. Nassim Taleb, “Juhuse narrid” Lk 10 

[Sarnane “Kass tooli all” infotöötluse veale, kus ülesandena tajutakse seda, mis nagu olevat ette antud.]  

Lk 14. “Inimesed arvavad alati, et on mingi lugu, kui seda tegelikult pole.”

Lk 195. Herbet Simon. “Ta väitis, et kui me peaksime igal sammul oma elus kõike optimeerima, kuluks meil selleks lõpmata palju aega ja energiat. Järelikult peab meis toimuma mingi lähendusprotsess, mis teatud hetkel peatub.”

2.osa: Ahvid kirjutusmasina taga, lk 151.
“Kui panna lõpmatu arv ahve kirjutusmasinate taha ja lasta neil klahve klõbistada, võib kindel olla, et üks neist paneb paberile “Iliase” täpse koopia.”

Lk 227. Millal kellegi arvamus ei loe? Tinglik informatsioon: kui väite [arvamuse] autor ei ole äärmiselt kvalifitseeritud, ütleb väide [arvamus] autori kohta rohkem kui väite objekti kohta. Wittgensteini joonlaud: “Kui te mõõdate lauda joonlauaga, kuid ei usalda joonlauda, võiksite samahästi mõõta joonlauda lauaga.”  Informatsiooni tinglikkus on keskne mõiste epistemoloogias, tõenäosusteoorias ja isegi teadvusuuringutes. 
[Me ei saa kasutada nende inimeste mõtteid/arvamusi/ideid, kes ei ole teemasse süvenenud, sest nende mõtete/ideede/arvamuste kvaliteet ei “ületa juhuslikkuse läve”.]

3.osa: vaha mu kõrvus, lk 225

 

***

Loe ka: Kuidas saada rikkaks
“Valede välimääraja.” D.Levitin

***

Eelveenmine. Cialdini mõjustamise psühholoogia järg

“Eelveenmine. Revolutsiooniline moodus, kuidas mõjustada ja veenda.” 2017, Robert B. Cialdini. Lugemist umbes 222 lehekülge. Saadavus raamatukogudes: ester. R.Cialdini on USA Arizona ülikooli psühholoogiaprofessor.

Raamatus ei olnud ainult veenmist ja mõjustamist nõudvate olukordade ettevalmistamisest vaid ka kõigest muust, mida teada enesekehtestamise, igapäeva suhtluses ja mõjustamise psühholoogia poolelt.

Võis karta, et tegu on raamatuga kus ta lihtsalt kordab oma menuki “Mõjustamise psühholoogia” sisu kuid see ei olnud nii. Kuus mõjustamise relva – vastastikkus, kohustumine ja järjekindlus, sotsiaalne tõendus, meeldivus, autoriteetsus ja nappus.

Eelveenmine – sisukord

Kogu raamat on 318 lehekülge. Lugemist sellest lk 10-232. Märkused lk 233-271, viited allikatele lk 272-307 (35 lehekülge!), märksõnade register 308-318.

1.osa. Eelveenmine: tähelepanu koondamine algusele

1.Eelveenmine: sissejuhatus

2. Privilegeeritud momendid

3. Tähelepanu tähtsus peitub … tähtsuses

4. See, mis on tähelepanu keskmes, on ka asjade põhjus.
[See ilmestab paljugi ka ajakirjanduse ühte efekti – kui lehes sellest räägitakse, järelikult see on oluline praegu.
Kui ta on kahtlusalune, siis ta järelikult ta midagi tegi ikka.
Kui ta on seal, siis ta sellega seotud.
Kui need Kanuti aia noored lapsed on meedias “gängideks” ja “jõukudeks” nimetatud, siis on asi ikka tõsine.]

Siit ka üks vestlus-tehniline võte: kui keegi ütleb sulle: “Sa oled jobu!”, siis ära vasta “Ma ei ole jobu” – sest muidu te räägite sellest kui jobu sa ikka oled ja sellest võib täitsa piisata järjekordseks Sõnnikulehe vaimuvaeseks Küsimärgi-pealkirjaks “Kas ta on jobu?” :)

5. Tähelepanu valitsejad 1: ligitõmbajad

6. Tähelepanu valitsejad 2: kinnihoidjad

Lk 94. Zeigarniki efekt – lõpetamata ülesanded jäävad paremini meelde; inimesel on iha kognitiivse selguse järele.
[Seda on hea teada ka optimaalse produktiivsuse vaatenurgast – lõpetamata ja nö “kuklas tiksuvad” ülesanded reserveerivad endale pidevalt kognitiivset tähelepanu ja seega vähendavad vaimset ressurssi, et tegeleda käsilolevate ülesannetega – subjekt on eelhõivatud (preoccupied).]

2.osa. Protsessid: Assotsiatsiooni roll

7. Assotsiatsioonide olulisus: seostan, järelikult mõtlen

8. Veenmisgeograafia: õiged kohad, õiged jäljed

9. Eelveenmise mehaanika: põhjused, piirangud ja parandused

3.osa. Parimad võtted: eelveenmise optimeerimine

10. Kuus peamist teed muutuse poole: laiad bulvarid kui kavalad otseteed

11. Ühtsus 1: koosolemine

12. Ühtsus 2: koostegutsemine

13. Eetiline kasutus: eeleelveenmiskaalutlused.
Siin ta räägib eetilistest kaalutlustest mõjustamise võtete kasutamisel.

14. Hilisem veenmine: järelmõju.
Lk 225. “Eelveenvad avajad võivad tuua kaasa viivitamatuid ja märgatavad nihked suhtumises, kuid kestvateks muutusteks tuleb saavutada pühendumus, harilikult sellega seonduva käitumise vormis.”

***

Loe ka: Robert Cialdini “Mõjustamise psühholoogia

Võimumäng – raamat veenmisest, võimust ja mõjutamisest

Trump – esimene miljardärist USA president

Donald John Trump’i raamat aastast 2004 “Kuidas saada rikkaks”. Saadavus raamatukogudes: ester. Seda on lihtne lugeda, umbes 200 lehekülge koos piltidega.

Trumpi neto-väärtus 72-aastasena on 3,1 miljardit USD (september 2018). Lõviosa tema varast on New Yorgi kinnisvaras.

Ole tegija nagu Trump

2017 jaanuaris sai Trump esimeseks miljardärist USA presidendiks ¹ umbes 3,3 miljardiga. Võrdluseks, Obamal oli kõigest 40 miljonit, W.Bushil 39 miljonit ja Clintonil 75 miljonit. Teisel kohal oli esimene USA president G.Washington 580 miljoniga aastast 1789. Vahe on teisel kohal olijatega … 3 miljardit dollarit.
Trump on ühtlasi ka kõige vanim ametisseastunud USA president.

president trump

Olen enne ka kirjutanud, miks ärimaailm toob Tegijaid välja. Punktid raamatust:

I osa. Trumpi äri- ja juhtimiskool
 1. Ole kindral.
 2. Keskendu olulisele.
 3. Käi ajaga kaasas.
 4. Hangi endale tubli assistent.
 5. Pea meeles: raha algab siit.
  “Töötan seitse päeva nädalas ja naudin peaaegu iga minutit sellest.”
 6. Ära keeruta.
 7. Esita endale kaks küsimust.
  Kas on olemas keegi, kes suudaks seda teha minust paremini?
  Millest ma püüan mööda vaadata?
 8. Tühja jutuga ei jõua kuigi kaugele.
 9. Iga uue töötaja palkamine on õnnemäng.
 10. Väärt ideed on alati teretulnud.
 11. Keskendu võimetele, mitte ametinimetusele.
 12. Juhi inimest, mitte tema tööd.
 13. Hoia uks lahti.
 14. Mõtle avaralt, ela hästi.
II osa. Karjäärinõuanded.
 1. Tööintervjuul haara ohjad enda kätte.
 2. Vali palgatõusu küsimiseks õige aeg.
 3. Ole visa.
 4. Mängi golfi.
 5. Reklaami end ise.
 6. Usalda oma vaistu.
 7. Ole optimistlik, kuid valmistu alati halvimaks.
 8. Karjäärivahetust kaalu hoolikalt.
  Juba 2000.a mõtles ta kaaluda USA presidendiks kuid leidis tookord, et naudib äritegevust liiga palju selleks. “Ma olen poliitikutööks liiga otsekohene”.
 9. Võimalusel väldi käepigistusi.
 10. Pööra tähelepanu detailidele.
 11. Ole ühenduses oma publikuga.
 12. Võta arvesse 11 põhipunkti (Avaliku esinemise kunst, II osa):
  1)Ole hea jutuvestja.
  2)Mõtle ühisele nimetajale.
  3)Kui oled poodiumil, siis ole meelelahutaja.
  4)Õpi Regis Philbinilt.
  5)Ole võimeline enda kulul nalja heitma.
  6)Õpi püstijalu mõtlema.
  “Kirjutamine on mõtlemise vorm ja seda on ka rääkimine.”
  7)Kuula oma igapäevaelu.
  8)Tunne rõõmu.
 13. Muuda lennukõrgust.
 14. Loo positiivseid kujutluspilte.
 15. Loe Carl Jungi.
 16. Sul peab olema ego.
 17. Ära kriitikutele liigset tähelepanu pööra.
 18. Kodutöö on kohustuslik ja seda kontrollitakse kindlasti.
 19. Kuula pingpongi.
 20. Mõtiskle kolm tundi päevas.
 21. Riietu oma kultuurile kohaselt.
III osa. Raha, raha, raha.
 1. Ole ise enda finantsnõustaja.
 2. Investeeri lihtsalt.
 3. Sõlmi abieluvara leping.
 4. Jäta vahendaja välja.
 5. Õpeta oma lastele raha väärtust.
IV osa. Läbirääkimise saladused.
 1. Kui sa nad munepidi pihku saad, järgnevad ka südamed ja mõistused.
 2. Tea, mida vastaspool tahab.
 3. Ole mõistlik ja paindlik.
 4. Usalda oma vaistu.
 5. Tea täpselt, mida tahad, kuid ära näita seda välja.
 6. Kindlusta mõlemale poolele võit.
 7. Kaota valvsus, kuid tee seda kindla eesmärgiga.
 8. Kangekaelsus on sageli kasulik omadus.
 9. Ole kannatlik.
 10. Ole vajadusel äärmuslik.
 11. Mõnikord pead sa neile siiski “käkki keerama”.
 12. Vahel tuleb viha pidada.
 13. Tea, millal öelda “ei”.

18 punkti mõtteid veel

Allikad:
youtube.com/watch?v=ExKp9e14Xmc – Donald Trump’s Top 10 Rules For Success
youtube.com/watch?v=rI4l4wcSS2w – Donald Trump Top 10 Rules – Vol 2

 1. Ära tee seda raha pärast.
 2. Ära anna alla.
 3. Pane tähele detaile.
 4. Ole täielikult pühendunud.
 5. Hangi endale suurepäraseid töötajaid, mitte häid
 6. Tööta kõvasti.
 7. Järgi oma sisetunnet.
 8. Usu endasse.
 9. Su töölaud võib olla tegevusest tulvil.
 10. Armasta oma erialast tegevust.
 11. Loo oma õnn.
 12. Mine vastu lainet.
 13. Muuda oma mõttemalle.
 14. Kindlusta ennast halva vastu.
 15. Sul peab olema kõrge pingetaluvus.
 16. Ära ole rahul.
 17. Ela tervislikult.
 18. Aita teisi.

Trumpi esimene raamat oli 1987.a “The Art of The Deal“.

Palju Trumpi tööstiilist kattub Muski omaga.

Loe ka: Elon Musk – töö-eetika ja pühendumus