Nullist alustamine noortele

Kui oled veel noor ja ei viitsi oodata kuni täiskasvanuks saad, et oma ettevõtlusega tegelema hakata, siis see artikkel on sulle.
ettevõtlus noortele

Palgatöö noorelt

Vali esimeseks töökohaks lihttöö – saad aru, mis tunne on teha füüsilist tööd madala tunnitasuga. Hiljem vali töökoht kus saad hea koolituse klienditeeninduses – hilisemas elus ja ametikohtadel on see kuldaväärt kui tead klienditeeninduse põhireegleid. Anna tööl ennast maksimum, sest see suhtumine kandub edasi kõigesse mida teed.
Mida nooremana erinevaid töökohti hakkad proovima, seda parem – hakkad aru saama kuidas raha tuleb ja kuidas mitte.
Vanuses kuni 20 on hea kui vahetad tihti ametit, sest saad ettekujutuse kuidas ettevõtted seest toimivad:
– mis on töödistsipliin: väga oluline kui tahad tööle jääda, meeskonnas töötada või ise oma ettevõttet arendada.
– mis tunne on reaalselt millegi eest vastutada, mis sind füüsiliselt mõjutab (oled tööl lohakas, lastakse lahti ja ei saa raha, et endale süüa osta). Jällegi oluline  enda äri arendamisel.
– Miks ülemus on ülemus. Kui sul õnnestub saada mingi üksuse (kasvõi 4-liikmelise burksiputka tiimi) ülemuseks ja sul on veel omakorda ülemus (nt selle burksiputka omanik) ,kellele sa aru annad oma tegevustest ja tegevusetusest, siis saad eluks väga vajaliku kogemuse juhi vastutusest ja töö iseloomust. See ei ole ainult äri, juht on ka poliitik ja psühholoog. Kui oled ise juhina millegi eest vastutanud, siis sa edaspidises elus ei hakka oma ülemusega plõksima arvates, et sa tead paremini kuidas tema peaks mingit asja tegema. Otsustab see, kes vastutab!

Ettevõtlikus noorelt

Kui sul on nt 14-aastasena juba mingi erialane huvi või oskus, siis võid proovida juba sellega raha teenida: nt jalgrattaid/tõukerattaid/autosid parandada, arvutihooldus (teed naabriproual arvuti töökorda), aedlinnades hooajatööd (lume rookimine, muru niitmine, lehtede riisumine).

Koolis võib päris heaks teenistuseks kujuneda spikrite ja teiste kodutööde tegemine ka äri-kogemuse poolest, sest sinu töökvaliteedist sõltub sinu edasine teenistus – kui teed kehva spikri, siis edaspidi sinu käest neid ei osteta. Ja et teha head spikrit või kellegi koolitööd pead ise endale selle aine teema 100% selgeks tegema – win-win olukord – sul on aines head hinded ja teenid sellega raha ka – mega-motivatsioon. Siis hakkab keegi veel sinu klassist spikreid ja koolitöid müüma – nüüd õpid, mis on konkurents. Konkurent müüb odavamalt kui sina – nüüd õpid, mis on konkurentsieelis ja kliendisuhted. Siis avastad, et vaja on paremat printerit, mis trükib värviliselt ja väiksemat kirja selgemini – õpid investeerimise põhimõtteid. Siis saab aine õpetaja, su klassijuhataja ja õppeala juhataja teada, et sa teenid iga kuu umbes 500-600€ müües osadele enda klassikaaslastele, paralleelklassikaaslastele ja isegi noorematele klassidele koolitööde tegemist ja spikreid – nüüd õpid, mis on avalikud suhted (PR – public relations). Kuigi sul on ainetes kõik viied (kuna oled pidanud kõik selgeks õppima spikrite jaoks) ja teenid 14-aastasena rohkem kui su ema, ähvardatakse sind koolist välja visata kui sa õppetöö pealt rahateenimist ei lõpeta – nüüd õpid, mis on riigivõim :). Avastad, et lähikonnas on 3 kooli veel kus igas koolis on 3 sama taseme klassi, kokku 9 klassitäit sihtgruppi – nüüd õpid, mis on laienemine. Oled saanud edaspidiseks eluks kuldaväärt kogemuse ettevõtlusest.

Gümnaasiumis on võimalik kätt proovida ka õpilasfirmadega.

Suhtumine määrab kõik

  1. Võtame kõige raskema juhtumi: lähed teise riiki, pead võtma kehva töö kehva palgaga ja saad selle eest üürida kehva toa. See on ideaalne variant, sest oled oma mugavustsoonist väljas – võõras keskkond, ebameeldiv töö ja vähe raha.
  2. Hakka blogima sellest, mis sind huvitab. Ei, ära hakka sinna kohe mingeid reklaame panema. Kui sul huvisid veel ei ole kirjuta kasvõi endast, oma tööst ja elust. Kirjutamine aitab inimesel mõtetes selgust luua.
  3. Tee isikliku raha eelarved ette kuude kaupa (nt OpenOffice’s) – see loob ülevaate rahalisest seisust.
  4. Kui sul tekib mingi äriidee, mida proovida, siis tee selle jaoks nö projektipäevik, kuhu kirjutad kõik arengud ja võimalused seoses sellega.
  5. Olles väljas või surfates netis küsi iga võimaliku asutuse või veebisaidi kohta – kuidas see omanikule raha teenib?
  6. Kui sul on vähegi võimalik juba ametlikult mingit erialast teenust või toodet müüa, siis registreeri ennast FIEna – sind usaldatakse rohkem kui oled ametlikult arvel. OÜ peale mõtle alles, siis kui oled ettevõtluses kogenum.
  7. Proovi uusi erinevaid asju ja suhtle uute inimestega – saad uusi ideid ja lähenemisnurki.


Samal teemal: Intro 2014: Miks sa mida teed

Pareto audit äri arendamisel

Pareto audit on (lihtsustatult öeldes) see kui sa küsid – miks ma mida teen.

See artikkel on kirjutatud eelkõige äri arendamise vaatenurgast kuid äriomanikel, juhtidel ja investoritel on äri eluga ajakasutuse poolest läbipõimunud.

Definitsioonid

Audit – süstemaatiline, dokumenteeritud ja objektiivne tõendusmaterjali kogumine ja hindamine, mille käigus uuritakse organisatsiooni, projekti, isikut, ettevõtet või toodet. Auditi eesmärk on teha kindlaks uuritava objekti vastavus nõutavatele kriteeriumidele – otstarbekus – kas ta teeb seda, mida peab tegema.
Pareto printsiip e 80/20 printsiip – üks põhjuslikkuse statistika seaduspärasusi, ütleb, et umbes 80% toimest tekib 20% põhjuste tõttu.
Pareto analüüs – Pareto printsiibile toetuv analüüsimetoodika nähtuste ja sündmuste (nt kasum, kahjum, käive) oluliste põhjuste väljaeraldamiseks ja reageerimismeetmete tähtsuse järgi asetamine.
Pareto-efektiivne jaotus – ressursside optimaalne kasutamine, mille puhul enim ressurssi saab kõige produktiivsem tegevus (ja seda me äri arendamisel tahamegi).
Suhteline tulu vs absoluutne tulu – kui kaks tegevust toovad meile sama tulemuse, eelistame seda mille peale kulus vähem aega ja ressurssi.

Pareto analüüsiga auditeerimisele peavad järgnema ka konkreetsed otsused ja nende täideviimine, sest analüüsist üksi on vähe kui sa selle põhjal midagi ette ei võta.

Pareto printsiip tabel
Pareto printsiip e 80/20 printsiip – 20% pingutusest toodab 80% tulemusest.

Kuidas teha Pareto auditit?

Ei, ära kujuta ette nädalatepikkust tööd suure paberikuhjaga ja suuri summasid audiitorfirmadele. Oma äri tunned sa ise kõige paremini ja saad vastavalt sellelesamale Pareto printsiibile teha auditi olulises osas ära 15-30 minutiga ja ühe lehe paberiga päikese käes peesitades. Kuidas?

Üks kõige produktiivsematest kirjanikest, investoritest ja ettevõtjatest, Timothy Ferriss, räägib järgnevas intervjuus, kuidas ta 2 korda kuus hindab oma tegemisi Pareto analüüsiga kolmes osas. Vaja leht paberit ja pastakas:

I osa
1) Mis on need 20% tegevustest ja inimestest, mis toovad 80% tulemustest ja positiivsetest emotsioonidest, mida ma tahan?
2) Mis on need 20% tegevustest ja inimestest, mis toovad 80% probleemidest ja negatiivsetest emotsioonidest ja kulutavad 80% minu ajast?

II osa
Saadud vastuste põhjal tee kaks loendit tegevustest:
1) “Teha”-loend: see tegu muudaks kõike.
2) “Mitte-teha”-loend: kui seda mitte teha, muudaks kõike.
Nendest kahest listist too välja 1-2 tegevust, mis tooksid kõige suuremad muutused.

III osa
 Hirmude selgitamine (fear-setting) osa.
Küsi – miks sa ei ole teinud või lõpetanud tegemast eelmises loendis olevat 1-2 tegevust? Mida sa nende puhul täpselt kardad?
Esimesse tulpa kirjuta täpselt välja kõige suuremad hirmud selle tegevusega.
Teise tulpa, mida teha et minimeerida nende tõekssaamise tõenäosust.
Kolmandasse tulpa, kuidas saada tagasi rajale kui need hirmud realiseeruvad.
Nõnda oma hirme analüüsides konkreetsete 1-2 tegevuse puhul saad täpsemalt aru millega sa üldse riskid. Risk on Tim’i mõistes pöördumatu negatiivse tulemuse võimalikkus (potential for irreversible negative outcome).

Tehes sellise kolmeosalise hindamise 2 korda kuus suudad hoida oma fookuse kõige olulisematel tegevustel äris (ja elus üldse).

***

Loe ka: Tim Ferriss “4-tunnine töönädal”