Taustamuusika kasutamine efektiivsemaks tööks

Taustamuusika kasutamine kirjutustöödel on võte produktiivsuse suurendamiseks. Eelistada tuleks just instrumentaalset, st ilma sõnadeta, muusikat kuna sõnadel on aju jaoks tähendus ja ta asub neid töötlema ja see hõivab tähelepanu rohkem. Isegi kui sa ei mõista nt inglisekeelset lüürikat on see aju jaoks ikkagi inimkõne, millele ta asub isekeskis tähendust otsima. (Nõnda töötab ka nt autosugestioon ja alateadvuse mõjutamine.) Seega – eelistame instrumentaalset taustamuusikat.

Enda valitud taustamüra aitab vajadusel ka summutada muud müra, nt kellegi lobisemine kõrvalruumis.

Vastavalt tehtavale tööle ja meeleolule saame varieerida muusika tempot – nt rahulik klassikaline muusika vs rütmikas drumandbass muusika.

Uuringud taustamuusika kasutamisest

Birminghami ülikooli teadlaste uuringu järgi võib korduvaid tegevusi nõudvate tööülesannete täitmisel tõsta meelepärase taustamuusika kuulamine töötaja efektiivsust. Samas, kui ees ootavad rohkem keskendumist nõudvad ülesanded, tuleks oma taustamuusikat üsna hoolikalt valida.

Võimalusi on mitmeid. Näiteks Rensselaeri polütehnilise instituudi teadlaste uuringust selgub, et looduslikud helid tõstavad kuulaja tuju ning suurendavad ka keskendumisvõimet.

Miami ülikooli muusikateraapia abiprofessori Teresa Lesiuki sõnul on taustamuusika valik eriti oluline neile töötajatele, kelle ametialased oskused ja vilumused on keskpärasel tasemel. Ta rääkis New York Timesile, et vastavas uuringus osalejad, kes kuulasid taustaks endale meeldivat taustamuusikat, suutsid tööülesannetega kiiremini hakkama saada ning välja tulla paremate ideedega, kui inimesed, kes muusikat ei kuulanud, kuna nad olid lihtsalt paremas tujus.

«Kui sa oled stressiolukorras, võid sa otsuseid langetada kiirustades ning suudad keskenduda vaid väga vähestele asjadele korraga,» rääkis Lesiuk. «Heas tujus olles oled sa avatud ning suudad analüüsida ja hinnata mitmeid võimalusi samaaegselt.»

Samas on olemas uuring, kus väidetakse, et kõige efektiivsem on hoopis neutraalse muusika kuulamine. Taiwani ülikooli Fu Jen Catholic University teadlased leidsid, et kui töötajatele on taustamuusika väga meelepärane või hakkab tugevalt vastu, kannatab selle tõttu selgelt ka nende keskendumisvõime.

Cambridge Sound Management soovitab taustamuusikaks valida instrumentaalpalu, kuna inimhääl ja sõnad segavad keskendumisvõimet. See ei kehti ainult muusika kohta. Cambridge´i 2008. aastal läbiviidud uuringu järgi on 48 protsenti kontoritöötajatest taustal toimuvatest töövestlustest häiritud.

Olenevalt tööülesannete keerukusest tuleks valida ka sobiva tempoga muusika. Toronto ülikooli teadlaste uuringust selgub, et IQ testide sooritamisel said uuringus osalejad kiirema tempoga taustamuusikat valides kõrgemaid tulemusi.

Heli valjus mängib töötegemisel samuti olulist rolli. Kanada ja USA teadlaste ühisuuringust selgus, et kuigi taustamuusika mängimine nii keskmise kui ka kõrge helivaljusega suurendab inimese abstraktse mõtlemise võimet, vähendab kõrge helivaljus samas sissetuleva informatsiooni töötlemise võimet.

Taustamuusika & app’id

Netis on erinevaid saite, kus saad isegi kombineerida erinevaid tehis-taustamürasid. Osadel on ka app’id. Mõned neist:

noisli.com – looduse hääled, kohvik jt.

rainymood.com – vihmasadu. Sellega kõrvuti saab mängima panna ka oma valitud lisa-meloodia youtube’st.

coffitivity.com – kohviku müra taustaks

rainycafe.com – kohvik ja vihmasadu

hipstersound.com

raining.fm

blazinglogs.com – kamina lõke

augustambience.com

asoftmurmur.com – looduse hääled

ambient-mixer.com – lai valik erinevat laadi taustamuusikat, nt kummitav loss,

soundrown.com

dnbradio.com/player – drumandbass, enamasti tempokas & instrumentaalne.

dubstep.fm – dubstep, aeglasem elektrooniline muusika.

Taustamuusika Youtube’s

Klassikalise muusika kogumikud:

Mozart

Chopin

Vivaldi

jt klassikalise muusika parimad heliloojad.

Arvuti- ja konsoolimängude soundtrackid:

Far Cry 2

Assassin’s Creed 2

Filmide soundtrackid:

Bourne identity

Diskorite set’id:

Deep & Dope

Erinevaid:

Meditation Relax Music

OnlyChillstep

Loe ka: Kontoritöö 80 trikki kuidas ülesanded tehtud saada