Kuidas kõik tähtis ära teha?

Kuidas kõik ära teha?
Selleks on vaja ülevaadet kõigest mida sa tahad ära teha. Võib selguda, et on tegevusi, mida sa ei tahagi teha või mida pole vaja teha võrreldes teiste, tähtsamate tegevustega.

Mis see “kõik” on?
Tegevused ja ülesanded sinu elu kõigis olulistes valdkondades.

  Kõige ära tegemisel on kolm osa:
 1. Analüüsimine ja korrektuuride tegemine eesmärkides ja tegutsemises – mis on millest tähtsam.
 2. Eesmärgid kõigis sinu elu olulistes valdkondades (nt töö, ettevõtlus, pere, hobid, haridus jne)
 3. Tegutsemine e modus operandi

Kõik tegevused tuleb panna ühte konteksti – kõrvuti – sest su elu ja aeg on ka ainult üks.

See aitab sul välja filtreerida oma kõige tähtsamat elu suuna ja sellele täielikult pühenduda (practise focus), jättes vähemtähtsaid tegevusi järjepidevalt kõrvale (reduce noise).

Nõnda järjepidevalt tegutsedes muutud sa oma põhitegevuses efektiivsemaks.

Analüüsimine

Tabling

Üks väga mugav variant tegemiste analüüsiks on võtta lahti Excel või OpenOffice Calc ja sinna luua eraldi tab iga oma elu valdkonna kohta, mida arendada tahad (nimetan seda tablinguks).
Tabelites saad jälgida erinevaid tegevusi, nt projektide kasum, oma lihaste-rasva suhte muutused, päevane rahakulu, nato-testi skoor.

Tablingu eesmärk on sind ennast motiveerida, aitab planeerida, fookust hoida ja prioriteetsust jaotada.

Olles juba kuu aega tablinguga enda tegemisi jälginud, saad üle vaadata:
– mis takistab ja on pigem koormaks?
– mida veel jälgida?
– mida ei peaks üldse tegema?
– mille peale aega valesti kulutad – liiga vähe, liiga palju.
– fantoom-tegevused – nende peale kulub aega, aga sisuliselt need midagi ei muuda.

Pareto audit

See on 80:20-printsiibi järgi tehtud audit oma tegemistele 2 korda kuus. Loe pikemalt: Pareto audit äri arendamisel

Eesmärgid

Me tegutseme efektiivsemalt kui meil on eesmärk. Olles eesmärgile orienteeritud näeme ja loome lahendusi kiiremalt. Selleks on vaja selget arusaamist eesmärgist.

sihid fookus plaanid

Eesmärgi püstitus ja saavutamine:

 1. Mida sa tahad? Võimalikult täpne sõnastus.
 2. Mis ajaks? Kuupäevaliselt.
 3. Mis tingimustel? Võib olla mitu tingimust.
 4. MIKS ? Kõige olulisem küsimus.
 5. Kuidas? Infootsing.

Ja korda neid punkte järjest ringeldes kuni leiad lahenduse.

Võti peitub kuldses mõtte-teras: „Defineeri, mida sa tahad.“
Just “defineeri”, mitte “ütle” ega “pane kirja”. Defineeri ehk määratle täpselt, mis see on mida sa tahad, miks ja kuidas, mis ajaks ja mis tingimustel. Mida selle saavutamine sinu jaoks tähendab.
Sellise arutluse tulemusel võid jõuda arusaamale, et sa võib olla ei tahagi seda nii väga või just sellisel kujul nagu algselt arvasid. See aga võib oluliselt muuta eesmärgi saavutamise.

Nt kui tahad raha võid jõuda arusaamale, et tegelikult tahad raha eest autot osta. Seega – sa ei taha raha, vaid autot. Aga raha ja auto saamiseks on erinevad võimalused.

Eesmärgi saavutamine peab olema mõõdetav – mille järgi saad aru, et oled eesmärgini jõudnud? Nt kuu kasum, NATO-testi skoor, blogipostituste arv, külastuste arv jt.

Tegutsemine

Tegevus-mall. 
See kuidas sa lahendad väikeseid ülesandeid (nt kodus kraani parandus) mõjutab seda kuidas sa lahendad suuri ülesandeid (nt projekti eelarve koostamine).

“Me saame selleks, mida me praktiseerime.”

Prioriseerimine on kõige ära tegemise võti – toome esiplaanile kõige olulisema ja anname sellele rohkem ressurssi. Vähemtähtsa jätame kõrvale.

Üks põhjus miks paljud rapsivad mitmel rindel ennast segaseks on see, et ei anta endale aru et tegutsemine toimub ühel ajateljel – ei saa samaaegselt mitmel erineval ajateljel arendada erinevaid tegevusi ja elu.

Sõnasta tekkinud probleem olukord ümber – ära mõtle sulgevate lausetega (nt “seda ei saa parandada”) vaid küsi avatud küsimusi (nt “kuidas seda saab parandada”). Küsimustel on neurolingvistiline jõud. Proovi nt allolevatele vastuseid leida:
– Kuidas mul oleks rohkem raha?
– Kuidas ma oleksin paremas vormis?
– Kuidas mu aju oleks võimekam?

Planeeri päev, nädal, kuu, aasta. Planeerides tuleb välja, et on vaja otsustada, mis on millest tähtsam, sest aega on meil piiratud. Jah, homme on ka päev, aga tänast ei saa sa kunagi tagasi.

Kokkuvõtteks

 1. Pane kõik oma tähtsamad tegevused kõrvuti konteksti – hinda nende perspektiive ja tähtsust.
 2. Pane eesmärgid igas valdkonnas.
 3. Tegutse ja võta julgelt vastu otsuseid.

Sama mudelit saad rakendada ka kui sulle on antud ÜLESANNE – analüüsid, teed eesmärgi selgeks ja asud otsusekindlalt tegutsema.