Projektijuhi 28 küsimust

Projektijuhi 28 küsimust otstarbekaks kavandamiseks:

 1. Kas ma olen saavutanud eesmärgi, mille oma tegevuskavas selleks aastaks seadsin?
 2. Kas ma olen pakkunud oma teenuseid parima võimaliku kvaliteediga, milleks võimeline olen, või peaksin mingit osa neist parandama?
 3. Kas olen pakkunud oma teenuseid suurimas kvantiteedis, milleks olen võimeline?
 4. Kas minu tegevus on alati kantud harmoonia ja koostöö vaimust?
 5. Kas see, et olen harjunud kõike edasi lükkama, on vähendanud mu võimekust? Kui on, siis millisel määral?
 6. Kas olen muutunud paremaks? Kui jah, siis milles?
 7. Kas ma olen juhindunud järjekindlalt oma kavadest ja viinud need lõpuni?
 8. Kas ma olen otsustanud kõikidel juhtudel kiirelt ja selgelt?
 9. Kas mingi hirm või kartus on mõjutanud minu teovõimet?
 10. Kas ma olen olnud liiga ettevaatlik või ettevaatamatu?
 11. Kas minu suhted töökaaslastega on olnud meeldivad või ebameeldivad? Juhul, kui need olid ebameeldivad, kas olen siis selles osaliselt või täielikult süüdi?
 12. Kas ma olen kulutanud energiat seetõttu, et pole suutnud piisavalt keskenduda?
 13. Kas ma olen olnud igas olukorras arukas ja tolerantne?
 14. Kas mu töö on muutunud paremaks?
 15. Kas mul on milleski mõõdutunne puudunud?
 16. Kas ma olen ilmutanud mingil moel egoismi, olgu siis väliselt või sisemiselt?
 17. Kas ma olen käitunud oma kaaslastega nii, et äratan respekti?
 18. Kas mu arvamused ja otsused on rajanenud oletustel või täpsel analüüsil ja läbimõtlemisel?
 19. Kas olen harjunud efektiivselt kavandama oma aega, kulutusi ja sissetulekuid?
 20. Kui palju aega, mida oleksin võinud paremini ära kasutada, olen kulutanud tarbetult?
 21. Kuidas oleksin võinud oma aega teisiti kavandada ja oma harjumusi muuta, et saavutada järgmise aasta jooksul paremaid tulemusi?
 22. Kas ma olen toiminud milleski oma südametunnistuse vastaselt?
 23. Kas olen töötanud rohkem ja paremini kui oli mu kohus?
 24. Kas ma olen olnud kellegi vastu ebaõiglane? Kui jah, siis milles?
 25. Kui ma oleksin olnud sel aastal iseenda klient, kas oleksin oma tööga rahul?
 26. Kas ma tegutsen õigel erialal? Kui ei, siis miks?
 27. Kas minu tööandja on minu pakutud teenustega rahul? Kui ei, siis miks?
 28. Mil määral ma rakendan praegu edukuse põhimõtteid?

Ülalolevad küsimused on võetud N.Hill raamatust Kuidas saada rikkaks

Projektijuhi rollid

Arhitekt – kindlustab, et projekt oleks tervenisti ja õigesti defineeritud, kõik osapooled kaasatud, tööde tegemise järjekord ja viis oleks paigas; et kõik ressursid oleksid õigel ajal kättesaadavad ja et protsessid, mis tagavad asjakohase elluviimise ja kontrolli projekti üle, toimiksid.

Töödejuhataja – määrab kogu projekti töödemahu, kasutades spetsiaalseid eesmärgistamise, hindamise ja planeerimise meetodeid, ning määrab tähtajad, tegijad ja tööde maksumuse.

Keskpunkt või staap – kontaktide hoidja; tal on otsetee kõigi projektis osalejateni.

Majahoidja – tagab, et projektil on olemas vajalikud ressursid, materjalid ja ruumid, kui neid vaja läheb.

Vahendaja – tagab, et osapooled ja projektrühma liikmed mõistavad üksteist ning töötavad koos, et saavutada ühist eesmärki.

Mõjutaja – saavutab tellijaga kokkuleppe projekti ulatuse osas ning edukriteeriumite ja lahendustee osas; juhib tellija ootusi kogu projekti käigus, arvestades vastuolulisi aja-, raha- ja kvaliteedinõudeid; sõlmib kokkulepped ressursside kasutamise osas erinevate tööde puhul.

Probleemilahendaja – kasutab oma analüüsioskusi põhiprobleemi leidmiseks, seniseid projektijuhtimiskogemusi ja tehnilisi teadmisi selleks, et lahendada ettenägematuid tehnilisi probleeme ja panna käima vastavad tegevused.

Vihmavari – kaitseb projektimeeskonda ümbritseva poliitilise müra eest, et nad saaksid olla keskendunud ja produktiivsed.

Treener – määrab kindlaks ja edastab mängijate rollid; leiab inimeste motiveerimise viise; otsib oskuste arendamise vahendeid; annab õigeaegselt konstruktiivset tagasisidet personaalsete saavutuste kohta.

Buldog – hoiab asjadest kinni seni, kuni on selge, et probleemid on lahendatud ning tegevused on lõpetatud.

Raamatukoguhoidja – korraldab projektiga seotud informatsiooni liikumist, suhtlemist ja dokumenteerimist.

Kindlustusagent – püüab leida riske ja määrata tegevusi nende ennetamiseks.

Politseinik – võrdleb plaani tegeliku edasiliikumisega; korrigeerib tegutsemist; jälgib nii protsessi kui ka tulemuse kvaliteeti.

Müügimees – müüb projekti tulemust organisatsioonis; inspireerib projektimeekonna liikmeid eesmärke täitma ja raskusi ületama.

Kasutatud artiklit: http://www.director.ee/projektijuhi-10-ametit/