Töötukindlustus – kuidas SIISKI saada

Töötukindlustus võimaldab sul 9 kuud väljateenitult “puhata” 40-50% oma eelmise kuupalgaga. Seda ei tasuks niisama käest anda.

Seaduse reguleerimise ulatusest võib jääda välja paljugi töiseid olukordi, mis päädivad töökaotusega. Nt ülemuse poolne survestamine, et lahkuksid “omal soovil”; kolleegide agressiivne kontoripoliitika või “seaduslik” madalamale kohale üleviimine. Kuidas siiski töötukindlustust saada?

Alustuseks toon ära peamise töötukindlustust puudutava kohta Töötukassa lehelt (9.10.2017):

“Teil on õigus töötuskindlustushüvitisele, kui:

  1. olete töötuna arvele võetud;
  2. olete esitanud töötuskindlustushüvitise avalduse;
  3. teil on töötuna arvelevõtmisele eelnenud kolme aasta jooksul vähemalt 12 kuud töötuskindlustusstaaži;
  4. te ei ole viimaselt töö- või teenistuskohalt lahkunud enda algatusel (välja arvatud töölepingu seaduse § 37 lg 5, § 91 lg 2 ja § 107 lg 2 nimetatud juhtudel), kokkuleppel tööandjaga (töölepingu seaduse § 79) või enda süülise käitumise tõttu (töölepingu seaduse § 88 lg 1 p 3-8, avaliku teenistuse seaduse § 94).

Näiteks on teil õigus saada töötuskindlustushüvitist, kui:

  1. teid koondati;
  2. asutus likvideeriti;
  3. tööleping lõppes katseajal;
  4. tööandja ütles töölepingu üles töötaja pikaajalise töövõimetuse tõttu;
  5. teie tähtajaline tööleping lõppes jms.”

Peale nende toon siinse artiklis ära ka mõned pool-juriidilised tehnikad.

Töötukindlustus & häkid

Kuidas saada töötukindlustust kui oled eelmisest töökohast lahkunud omal soovil, sunnitud omal soovil”, kokkuleppel tööandjaga või oma süülise käitumise tõttu?

“Kirjuta üle” EELMINE TÖÖKOHT – käi kuskil tööl ajutiselt ja selle töö lõppedes saab sellest uus EELMINE TÖÖKOHT. Konks on selles, et see peab olema tähtajaline või lõppema katseajal. Tehtav.

Tähtajalise tööotsa nt kasvõi 5 tunnilise või võtta endale nt GoWorkABit portaalist. Maksuamet/Töötukassa näeb seda kui su eelmist töökohta, mis lõppes tähtajaliselt. Proovitud, töötab.

Katseajal töösuhte lõpetamine on väga okei – sina või tööandja ei või ju kunagi ette teada, et tegelikult pole see töö ikka sulle ;)

Need lahendused võivad tunduda kui halli-ala võtted kuid tegelikult annavad nt sunnitud “omal soovil” lahkujale tagasi õiguse väljateenitud hüvitisele.

Kuidas saada töötukindlustust kui oled OÜ juhatuse liige?

Mais 2017 tunnistas Riigikohus põhiseadusvastaseks juhatuse liikmete (nt OÜ) töötuhüvitisest ilma jätmise. “Riigikohus leidis, et nende kindlustatute puhul, kes ei saa äriühingu juhatuse liikmeks oleku eest tasu, on kindlustatud risk realiseerunud, mistõttu riivas hüvitisest ilmajätmine intensiivselt nende inimeste põhiõigusi.”
Seega kui sa ei saa OÜst tasu, siis saad õiguse TKH’le.

Töötuks registreerimise ja töötukindlustuse avalduse saab esitada mugavalt ID-kaardiga Töötukassa iseteeninduse lehel.

(Artikli päise pilt mängust WhackYourBoss )

Loe ka: Lisaraha teenimine internetis ja töö kodus