Püsivuse inventuur

Püsivus on tingitud konkreetsetest põhjustest:

 1. Selge eesmärk.
  Teada, mida tahame, on püsivuse välja arendamisel esimene ja olulisim eeldus. Tugeva motivatsiooni abil suudab inimene jagu saada paljudest raskustest.
 2. Tahe.
  Midagi tahtes on kerge olla visa.
 3. Eneseusk.
  Endasse uskudes mindakse visalt eesmärgi poole.
 4. Konkreetne tegevuskava.
  Isegi kui see kava pole täiuslik, viib see meid püsivuseni.
 5. Täpsed teadmised.
  Reaalsed plaanid, mis on rajatud kogemustele või tähelepanekutele, innustavad püsivusele. Visadust õõnestab see kui juhinduda teadmiste asemel arvamustest.
 6. Koostöö.
  Vastastikune sümpaatia, mõistmine ja harmooniline koostöö aitavad püsivust arendada.
 7. Tahtejõud.
  Püsivuse saavutame, kui õpime oma mõtteid koondama, et koostada plaane, kuidas jõuda kindlate eesmärkideni.
 8. Harjumus.
  Meie mõtted imevad endasse igapäevaseid elamusi, millest nad toituvad.

Püsivuse inventuur

Milles konkreetselt avalduvad teie puudused püsivuse arendamisel. Aruta endamisi läbi, kui palju mingi punkt sinu puhul kehtib:

 1. Võimetus tunnetada ja selgelt määratleda, mida täpselt tahetakse.
 2. Apaatia.
 3. Soovimatus oma teadmisi täiendada.
 4. Otsustusvõimetus. Harjumus veeretada vastutus teistele, selle asemel et probleem ise lahendada,
 5. Harjumus loota vabandustele, selle asemel et luua konkreetne tegevuskava, kuidas probleemi lahendada.
 6. Enesega rahulolu. Olles rahul oma hetke seisuga, ei ole sa motiveeritud edasi minema.
 7. Ükskõiksus, mis avaldub selles, et inimene on liiga kergesti valmis pigem sõlmima mis tahes tingimustel kompromissi kui kohtama vastuseisu ja selle vastu võitlema.
 8. Harjumus süüd teiste õlule veeretada ja ebasoodsaid tingimusi vältimatuiks tunnistada.
 9. Nõrk tahe, mis tuleneb ebapiisavast motivatsioonist.
 10. Valmisolek, koguni kiusatus esimeste kaotuse tundemärkide puhul alla anda.
 11. Paremat analüüsi võimaldava kirjaliku tegevuskava puudumine.
 12. Halb harjumus jätta oma ideed kohe realiseerimata või pakutavad võimalsued kasutamata
 13. Soovitakse, selle asemel et tegutseda.
 14. Harjumus pigem leppida vaesusega kui püüelda rikkuse poole. Täielikult puudub auahnus olla, teha, valitseda.
 15. Kiirete rikastumisteede otsimine, püüd saada ilma vastu andmata, mis on tihti seotud hasardi ja katsega teenida “kavalate” tehingutega.
 16. Kriitikakartus, võimetus väljatöötada tegevuskavasid ja neid teostada kartuses, mida arvaksid, teeksid või ütleksid selle kohta teised inimesed. See vaenlane on meie nimistu eesotsas, sest ta pesitseb täielikult inimese alateadvuses, kus me tema olemasolu ei näe.


Loe ka: 62 küsimust eneseanalüüsiks