Must luik, Nassim Taleb – raamatu lühiülevaade

Must luik – kõrgelt ebatõenäoline löök, Nassim Nicholas Taleb (The Black Swan: the impact of the highly improbable), 2007. Seda raamatut on nimetatud üheks 12st mõjukamaks raamatust alates Teises Maailmasõjast.

Kui Taleb Eestis käis 2019 aprillis tunniajast loengut pidamas, oli talle selle eest honorar ligi 100 000 €. (Siinse artikli autoril oli privileeg ka temaga paar sõna vahetada ja kätt suruda. Muhe vanahärra, elujõuline ja lühem kui 180 cm :) )
Menuraamatu “Kiire ja aeglane mõtlemine” (Thinking Fast And Slow) autor Daniel Kahneman on öelnud, et “Must luik” muutis tema arusaama sellest, kuidas maailm toimib.

Must luik – raskelt ennustatav ja suure mõjuga

See on põhiteos tema “Incerto” raamatuseeriast järjekorras “Juhuse narrid” 2001, “Must Luik” 2007, “Prokrustese voodi” 2010, “Antifragile” 2012 ja “Skin In The Game” 2018. Raamatu saadavus raamatukogudes.

Raamatu keskne teema on Musta Luige teooria. Musta luige sündmus on (1)raskelt ennustatav ja (2)suurte tagajärgedega, positiivsete või negatiivsetega. Kolmandaks on sellele iseloomulik osaliste (3)tagantjärele targutamine et “see oli ette näha”. Näiteks 9/11, masu 2008. Musta luige sündmustega arvestamine on oluline mh investoritele, ettevõtjatele ja julgeoleku asutustele.

Pikka aega “teati”, et luiged on valged. Siis avastati, et Austraalias on ka mustad luiged. See on näide Induktsiooni Probleemist. Me ei saa teha mineviku sündmuste põhjal järeldusi tulevikus juhtuda võivate sündmuste kohta.

Teaduslik meetod – metodoloogia kriitika

Kõigis viies Incerto raamatus on läbivaks teemaks teaduse rakendus-epistemioloogilised (teadmiste saamise teooria) ja metodoloogia küsimused, probleemid ja kriitika. Peamiselt finantsalal kuid ka igapäevaelu näidetel. Taleb on kirjutanud neist essee vormis ja see teeb Incerto eriti kognitiivselt naudingut pakkuvaks ja lugeja mõttelendu stimuleerivaks.

“Ebaselguse puudumine väites ei ole piisav, et pidada väidet tõeseks.”

Sots-meedias on Taleb kõige aktiivsem enda twitteris. Tema medium.com kanalis on avaldanud hulga artikleid, sh skandaalne IQ teaduslikust arvustav sõnavõtt ja bitcoinist. Samuti on tal mõned videod enda YouTube kanalil N N Taleb’s Probability Moocs .

Siin on Talebi 1,5h loeng raamatust aastal 2008:

Eesti keelde seda raamatut pole veel(juuli 2019) tõlgitud. Soovitan siiski lugeda kõik Incerto raamatute inglisekeelseid versioone, et vähendada eesti keelde tõlkimisest tulenevat tõlkekadu mõistetes ja lausete sisus. Samuti on odavam. Soovitan lugeda ilmumise järjekorras, et paremini jälgida autori idee arengut.

ML

***

Loe ka:
Juhuse narrid

***