Antihabras. N.Taleb – raamatu lühiülevaade

Antihabras – asjad, mis lõikavad kasu korratusest”, 2019, Nassim Nicholas Taleb (Antifragile: things that gain from disorder, 2012 ). Antihabras on Talebi Incerto seerias 4. raamat 5st.

Kes on autor? N.N.Taleb on mh riski inseneerluse auprofessor New Yorgi Tandoni inseneerluse ja rakendusteaduste ülikoolis aastast 2008. 2011.aastal valis Bloomberg ta 50 mõjukama inimese hulka. Ta on üks 25st mõjukamast Whartoni (Ivy Liiga) eliit era-ärikooli lõpetajast , kus ta sai äri-magistri kraadi (MBA). PhD kraadi tegi ta Pariisis Dauphine ülikoolis. Karjääri on ta teinud finantsturu kaupmehena (trader), statistikuna ja riski analüütikuna. Ta on teaduslik nõustaja investeerimisfondis Universa Investments, mille eripäraks on investeeringute kaitstus äärmuslike turu riskide vastu.

Huvitav võrdlus, et inglisekeelne raamat on kaks korda õhem kui eesti keelne versioon. Ja odavam. Soovitan lugeda ja osta ainult inglisekeelseid tema raamatute versioone. Saadavus raamatukogudes: ester.

Siin artiklis olen kasutanud pildil oleva inglisekeelse raamatu lk numbreid.

Antihabras – kuidas elada maailmas, mida me ei mõista

Habras puruneb trauma puhul, robustne jääb terveks, antihabras saab tugevamaks.

Hormees (ing.k. hormesis) on kui inimene saab stressorite tõttu tugevamaks. Talebi sõnul on hormees norm ja selle puudumine on see, mis meile kahju teeb.

Post-traumaatilise stressi sündroomi vastand post-traumaatiline kasv on kui trauma läbielanud inimesed kasvavad tugevamaks.

Lk 42, “Liigne energia mis on vallandunud ülereageerimisest tagasilöökidele on see mis innoveerib.”

“Alakompenseerimine stressorite puudumise tõttu, vastupidine hormees, väljakutse puudumine (absence of challenge), – degradeerib ka parimatest parimaid.”

Ebaõnnestunud taastumine tuleb paljuski alakohandumisest – liiga vähe stressoreid või liiga vähe taastumisaega nende vahel.

Lk 61. Anti-depressandid ei ole alati parim lahendus (v.a. rasked juhud), eriti kergematel juhtudel. Raskemeelsus võib olla subjektil tugev loovuse allikas.

Kui katse-eksituse meetodil iga järgnev katse annab infot mitte-töötava variandi kohta, siis see viib meid lähemale töötava variandi suunas – sellega muutub iga järgnev katse väärtuslikumaks kuna saame teada mis EI tööta.

“Kunagi ei või teada milline inimene teine on kuni ei ole antud talle võimalust rikkuda moraali või eetika koodi.”

“Minu iseloomustus luuserist on keegi kes peale vea tegemist ei tee sisevaatlust ega kasuta sisevaatlust, tunneb häbistatult ja kaitsesolev, selmet olla rikastunud uue infoga ja üritab vea tegemist selgitada selmet liikuda edasi.”

Lk 76, Mitridatism (hormesis) on enda tugevdamine mürgi vastu seda väikestes kogustes tarbides. Siin esitab Taleb kerge väljakutse Nietzsche tsitaadile “Mis mind ei tapa, see teeb mind tugevamaks.” – mis mind ei tapnud, ei teinud mind tugevamaks kuid ma jäin ellu, sest olin tugevam kui teised ja keskmiselt on populatsioon nüüd tugevam kuna nõrgad said hukka.

Inimesel võib olla ekslik arusaam, et tema surm on kõige hullem, mis saab juhtuda. Võime arutleda et tema surm + tema lähedaste surm + inimkonna surm on palju hullem stsenaarium.

Tänupühade kalkuni näide, kus kalkun teeb 1000 päeva põhjal prognoosi tulevikuks. Kuid päev enne tänupühi tabab teda üllatus.

Iatrogeenika – kui ravida üritamine teeb rohkem kahju kui kasu. Võrdleme olukordadega, kus ravimine ei tee kasu kui ka olulist kahju. Seda võib aidata selgitada Agentuuri Probleem – ühel osapoolel on isiklikud huvid, mis on eraldi kliendi huvidest keda ta esindab. [Nt advokaadil või arstil rahaline huvi, et klient tema teenuseid pikemalt kasutaks.]

Lk 149, “Mees on auväärt proportsioonis nende isiklike riskidega mida ta oma arvamuse eest võtab – teiste sõnadega, kui palju ta ennast ohule avab kui on eksinud.”

Lk 213, Yogi Berra ütles: “Teoorias ei ole vahet teoorial ja praktikal; praktikas on.

Maailma asjade loogika asub väljaspool inimeste arusaamise võimest.

Üks Talebi loeng antihaprusest:

***

Loe ka: Must Luik – raskelt ennustatav ja suure mõjuga. N.N.Taleb

***

Prokrustese säng – N.Taleb’i praktilisi aforisme

Prokrustese säng , 2010, on Nassim Taleb’i Incerto raamatuseerias 3. raamat, mis erinevalt teistest on aforismide kogumik.

Prokrustes oli Vana-Kreeka mütoloogia tegelane, kes röövis reisijaid, pakkus neile õhtusöögi ja seejärel sobitas nad mahtuma voodisse. Kui inimene oli liiga pikk, siis raius tal jalad maha. Kui liiga lühike, siis venitas ta pikemaks. Tänapäeva mõistes oli ta tüüpiline sarimõrvar.

Laiemas tähenduses on “Prokrustese sängi mahutamine” kontemplatsiooni viga kus mingit nähtust üritatakse mahutada mingisse eel-valitud kogumisse ja selleks töödeldakse nähtust või kogumit vastavalt, et need omavahel ikka kokku sobiksid.

Prokrustese säng – “küll me selle teooria kuskile kategooriasse mahutame”

Raamatusse kogutud aforismid on laiemalt teemal, millest kirjutavad Talebi Incerto 2 esimest raamatut – Juhuse narrid ja Must luik – inimese teadmisvõime piiratusest – kuidas me tegeleme ja peaksime tegelema asjadega, mida me ei mõista.

Lk 37, “Sa oled rikas siis ja ainult siis, kui raha millest sa keeldud, maitseb paremini kui raha mille sa vastu võtad.”

Lk 47, “Ratsionaalne heuristik on mitte kuulata turu kommentaare inimeselt, kes peab raha saamiseks tööl käima.

Lk 52, “Hea raamat läheb paremaks teisel lugemisel. Parem raamat kolmandal. Raamat mis pole väärt korduvat lugemist, pole väärt lugemist.”

Lk 86, “Oletuslikult, kui sa ei tee kompromisse või ei salli pullis***a, siis kaotad sõpru. Aga sa saad ka uusi sõpru, paremaid sõpru.”

Lk 99, “Kui oled kahe valikuvariandi vahel ja ei suuda otsustada, ära vali kumbagi.” (When you are conflicted between two choices, take neither.)

Lk 109, “Erakordselt elutarkust ja enesekontrolli nõudev on aktsepteerida, et paljudel asjadel on loogika, mida me ei mõista, mis on targem kui meie oma.”

Lk 111, “Meditsiini ja sotsiaal aladel ei peaks ravi kunagi olema võrdne sümptomite vaigistamisega.”

Lk 127, “Ära kuula investeerimisnõu inimeselt, kes peab tööl käima.

Lühike video aastast 2010, kus Taleb mainib et arenemas on võla kriis kuna pangajuhid vastutavad ainult edu eest kui mitte ebaedu eest kui turg põhja läheb (Agency Problem kui huvide konflikt):

Prokrustese lugu lõppes müüdi järgi nõnda, et talle sattus külaliseks kangelane Theseus, kes surus Prokrustese tema enda voodisse ja äramahutamiseks lõi tal pea maha.

ML, 29.juuli 2019 ;)

***

Loe ka: Must Luik, Nassim Taleb

***

Must luik, Nassim Taleb – raamatu lühiülevaade

Must luik – kõrgelt ebatõenäoline löök, Nassim Nicholas Taleb (The Black Swan: the impact of the highly improbable), 2007. Seda raamatut on nimetatud üheks 12st mõjukamaks raamatust alates Teises Maailmasõjast.

Kui Taleb Eestis käis 2019 aprillis tunniajast loengut pidamas, oli talle selle eest honorar ligi 100 000 €. (Siinse artikli autoril oli privileeg ka temaga paar sõna vahetada ja kätt suruda. Muhe vanahärra, elujõuline ja lühem kui 180 cm :) )
Menuraamatu “Kiire ja aeglane mõtlemine” (Thinking Fast And Slow) autor Daniel Kahneman on öelnud, et “Must luik” muutis tema arusaama sellest, kuidas maailm toimib.

Must luik – raskelt ennustatav ja suure mõjuga

See on põhiteos tema “Incerto” raamatuseeriast järjekorras “Juhuse narrid” 2001, “Must Luik” 2007, “Prokrustese voodi” 2010, “Antifragile” 2012 ja “Skin In The Game” 2018. Raamatu saadavus raamatukogudes.

Raamatu keskne teema on Musta Luige teooria. Musta luige sündmus on (1)raskelt ennustatav ja (2)suurte tagajärgedega, positiivsete või negatiivsetega. Kolmandaks on sellele iseloomulik osaliste (3)tagantjärele targutamine et “see oli ette näha”. Näiteks 9/11, masu 2008. Musta luige sündmustega arvestamine on oluline mh investoritele, ettevõtjatele ja julgeoleku asutustele.

Pikka aega “teati”, et luiged on valged. Siis avastati, et Austraalias on ka mustad luiged. See on näide Induktsiooni Probleemist. Me ei saa teha mineviku sündmuste põhjal järeldusi tulevikus juhtuda võivate sündmuste kohta.

Teaduslik meetod – metodoloogia kriitika

Kõigis viies Incerto raamatus on läbivaks teemaks teaduse rakendus-epistemioloogilised (teadmiste saamise teooria) ja metodoloogia küsimused, probleemid ja kriitika. Peamiselt finantsalal kuid ka igapäevaelu näidetel. Taleb on kirjutanud neist essee vormis ja see teeb Incerto eriti kognitiivselt naudingut pakkuvaks ja lugeja mõttelendu stimuleerivaks.

“Ebaselguse puudumine väites ei ole piisav, et pidada väidet tõeseks.”

Sots-meedias on Taleb kõige aktiivsem enda twitteris. Tema medium.com kanalis on avaldanud hulga artikleid, sh skandaalne IQ teaduslikust arvustav sõnavõtt ja bitcoinist. Samuti on tal mõned videod enda YouTube kanalil N N Taleb’s Probability Moocs .

Siin on Talebi 1,5h loeng raamatust aastal 2008:

Eesti keelde seda raamatut pole veel(juuli 2019) tõlgitud. Soovitan siiski lugeda kõik Incerto raamatute inglisekeelseid versioone, et vähendada eesti keelde tõlkimisest tulenevat tõlkekadu mõistetes ja lausete sisus. Samuti on odavam. Soovitan lugeda ilmumise järjekorras, et paremini jälgida autori idee arengut.

ML

***

Loe ka:
Juhuse narrid

***

Juhtimise ja ettevõtluse alused

Kui me teame, palju ja mis on ühe masina kõik liikuvad osad, siis teame ka kui midagi on puudu.

Edasi on juhtimise raamatu ja ühe ettevõtluskoolituse sisu pikemalt lahti seletamata. Mida selle infoga teha? Peamiselt (alustavale ettevõtjale) – see annab ülevaate tähtsamatest osadest, millest ettevõtja tegevus koosneb – neid osasid, mille olemasolust ei teadnud, jääb vähemaks. Ja kui nendest midagi ajutiselt ignoreerida, siis vähemalt teadlikult.

Sisukord 

“Juhtimise alused” 2004, Ruth Alas, on nagu kooli õpik juhtimisest – teooria tasandil lahti seletatud üldised osad. Viimase 15 aasta jooksul on küll juhtimise alased teadmised arenenud, aga Eesti ülikoolides on Alase raamatud ikka veel osa juhtimise õpetustest. Aga nagu kooliski – vaadata, mis õpikus kirjas on, saada aru sellest – ja siis võrrelda reaalsusega. Sest enne tuleb baasteadmised selgeks teha, kui hakata ratast leiutama. 

1.Sissejuhatus juhtimisse. 
Organisatsioon. 
Juhtimise mõiste ja funktsioonid. 
Juhtide klassifikatsioon juhtimistasandite ja -valdkondade järgi. 
Juhtide põhilised rollid ja oskused. 
Organisatsioon ja juhtimine 21.sajandil. 
Lk 17. “Üha laiemalt levib arusaam, et juhtimine algab enesejuhtimisest ja alles seejärel saab juhtida teisi.
E-juhile vajalikud oskused. 
Juhtimisteooria areng. 

2.Juhtimine muutuvas keskkonnas. 
Organisatsiooni keskkond. 
Organisatsiooni keskkonda iseloomustavad tegurid. 
Juhtide eetiline ja sotsiaalne vastutus. 
Organisatsiooni kultuur. 
Rahvusvaheline juhtimine. 
Hofstede maailmakultuuri kaart. 

3.Planeerimine.
Planeerimise tasandid. 
Strateegiline planeerimine. 
Taktikaline planeerimine.
Operatiivne planeerimine. 
Strateegiline juhtimine. 
Juhtimine eesmärgi kaudu (JEK). 
Otsustamine ja otsuste liigid. 

4.Organiseerimine. 
Organisatsioonide kavandamise põhimõtted. 
Organisatsiooni struktuuri loomine. 
Infovahetus. 
Personalijuhtimine.  

5.Eestvedamine ja motiveerimine. 
Eestvedamine. 
Isiksuseomaduste teooriad. 
Käitumisteooriad. 
Situatsioonilised teooriad. 
Võimu allikad. 
Juhtimisstiilid eesti ettevõtetes. 
Motivatsiooniteooriad. 
Grupid ja meeskonnad
Stressi põhjused organisatsioonis. 
Konfliktide reguleerimine. 
Muudatuste juhtimine. 

6.Kontroll. 
Kontrolli liigid. 
Kontrolli läbiviimine. 
Infosüsteemid. 

Ettevõtluse koolituse sisu

Siin on ühe ettevõtluskoolituse ülesehitus:

Disc mudel – suhtlemine erinevate inimtüüpidega.
Eneseanalüüs – miks ma mida teen?
Oma aja juhtimine.
Eesmärkide püstitamine SMART-kriteeriumi järgi.
Motivatsioon.

Äriidee vormistamine äriplaanina.
Kasumilävi.
Firma strateegia kujundamine – missioon, visioon, strateegilised eesmärgid, organisatsioonilised väärtused.

Majanduskeskonna analüüs.
Sihtturu analüüs, segmendid.
Konkurentsi analüüs.
SWOT analüüs.
Riskianalüüs.

Toote/teenuse määratlemine.
turundusmeetmed
hinnakujundus
konkurentsieelised
reklaam
suhtekorraldus
Müügisuhtlemine kliendiga.

Arvestuse alused – majandusarvestus, juhtimisarvestus
finantsanalüüs.
ettevõtlustoetused
Finantsarvestus
Raamatupidamine.
Aktiva, passiva, bilanss.
Finantsanalüüs.
Maksud.
Finantseerimisvõimalused – toetused.

***

Loe ka: Meeskonnatöö juhtimisest Jocko Willink
Elon Musk’ töö-eetika

***